KONEX-Nimmrichter

Naše práce Vám přináší energii

78701 ŠUMPERK-Příčná 22

podcon_11.jpg.tn[1]podcon_101.jpg.tn[1]podcon_91.jpg.tn[1]podcon_101.jpg.tn[1]

 

 

 

PODCON je dopravník s kovovým nosným a vodící profilem volitelného rozměru a tím nosnosti, ve kterém jezdí pojízdné vozíčky na kladkách osazených kuličkovými ložisky. Vozíček je opatřen závěsem pro upevnění dopravovaného výrobku. Posun vozíčků je zabezpečen řetězem, který je ke každému vozíčku fixován. Je-li vzdálenost vozíčků větší než cca 0,5m jsou mezi ně vkládány kladkové opěry hnacího řetězu. Pohyb všech vozíčků je zajištěn jednou nebo více hnacími jednotkami. Průběh rozběhu hnacích jednotek je možno nastavit po definované rampě, tak aby nedocházelo k houpání výrobků při přerušovaném chodu.

 

podcon_mech41.jpg.tn[1]

Jeden plynulý profil, který prochází zatáčkami od nakládky po vykládku. Profil múže být uchycen jak ke konstrukci budovy tak na samostatnou nosnou konstrukci nebo na konstrukci hal. Zatáčky jsou k dispozici v obou rovinách, tj. jak v rovině dopravníku tak kolmo na jeho podélnou osu. Dopravník je vybaven napínacím dílem, který eliminuje průtah hnacího řetězu.Základními přednostmi dopravníku PODCON je snadná montáž, plynule řiditelná rychlost a lehký chod.

podcon_vozicek_21.jpg.tn[1]

podcon_vozicek_11.jpg.tn[1]

 

 

 

 

VÝHODY DOPRAVNÍKU PODCON

1. Je schopen překonat výškové rozdíly v omezených prostorách.

Pás je schopen se vypořádat se strmými stoupáními.

2. Uzavřená smyčka.

Schopností zatáčet pás umožňuje realizovat komplikovanou dopravu v zavřené smyčce. PODCON může byt instalován často ve stávajících budovách a na stávající technologii.

3. Provoz s libovolným počtem stanic.

Bez ohledu na pracovní místa je možno pracovní i vratnou větev využít jak na nakládku tak na vykládku zboží.

4. Volba směru.

Pás může odcházet a vracet se v různých směrech ať je zatížený nebo prázdný.

5 .Jednoduché zavěšení.

Závěsy pro výrobky jsou vedeny v provedenými vozíčky s lehkým a čistým chodem.

6. Minimální prostorové požadavky.

Pás překonává překážky a úzké průchody, volbou vratné větve vedle nebo pod tažnou větví lze vyhovět zvýšeným nárokům na místo.

7. Překonání stoupání až do 45°.

V závislosti na vlastnostech dopravovaného materiálu může dopravník PODCON překonat stoupání až do 45°

8. Možnost použití více pohonů.

Více poháněcích jednotek, které snižují tah pásu, lze osadit v kterékoliv místě pásu. Nací jednotky jsou elektricky synchronizovány.

9. Překoná 180° zatáčky s rádiusem menším než 1 metr.

Potřebná 180° zatáčka se dosáhne složením dvou 90° a je využívána především na konci dopravníku. Nosné vozíčky jsou konstruovány tak, že zatáčku spolehlivě zvládnou.

10. Možnost nakládky i vykládky ve více místech.

Pás může být opatřen nakládacími a vykládacími místy a to kdekoli po jeho trase.

11. Plynulé zatěžování a zrychlování materiálu .

Pás má provedeny závěsy s kyvným uložením v podélné ose, což znamená možnost plynulého nakládání a vykládání za chodu dopravníku.

Pasové dopravníky PODCON jsou dopravníky s nosným profilem speciálního tvaru, který odolává zatížení a udržuje tvar. Tyto profily jsou jsou dodávány se zatáčkami ve dvou rovinách a s širokým sortimentem prvků pro různé druhy montáže.

PODVĚSNÝ DOPRAVNÍK – PODCON

Přepravní množství : 0 – 200 ks/min

Rychlost pásu : 0 – 2 m/sec

Min. rádius zatáčky : 650 mm

Max. hmotnosnost jednoho závěsu : až 800 Kg (dle profilu)

♦ Nakládání – Pás je schopen se vypořádat se strmými stoupáními.

♦ Vykládání – Pás může být vyprázdněn v kterémkoli místě po celé délce dopravníku.

♦ Zatáčky / Pohon – Dopravník překonává zatáčky s pomocí vozíčků a opěrných lišt hnacího řetězu. Pohon je realizován klasickým asynchronním motorem a převodovkou. Na výstupu je osazeno hnací řetězové kolo. Rychlost pohonu a průběh rozběhu a doběhu při zastavování je řešen frekvenčním měničem.

 

podcon_schema1.jpg.tn[1]podcon_schema21.jpg.tn[1]

PŘÍSPĚVEK KE ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI TECHNOLOGIE.

PODCON těží ze své schopnosti řešit několik problémů najednou. Univerzálnost PODCONU dokazuje jeho převahu v situacích, kde ostatní dopravníky vyžadují zvláštní vybavení.

Například: úkolem může být nainstalovat dopravník bez komplikovaného předělávání trasy, čistota provozu a doprava materiálů v komplikované trase po stávající technologii – a to vše ve stejnou dobu. Seznam problémů, které může PODCON řešit současně je dlouhý.

Snadná a pružná instalace ve stávajících budovách

Instalace dopravníku PODCON je snadná. Mohou být použity stávající konstrukce a budovy .Dopravník je veden okolo překážek s možností 90o natočení.

Každý roh představuje úsporu Je vždycky levnější instalovat dopravník PODCON okolo rohů než stavět zvedací zařízení pro svislou manipulaci jak jsou tato potřebná u konvenčních systémů.

Čistý provoz

 Vzhledem k tomu, že nosná část dopravníku je povrchově upravený ocelový profil a mobilní část jsou vozíčky s kladkami nejsou nikde kluzné části s potřebnými mazacími plochami. Výsledkem tohoto řešení je čistý provoz celého dopravního systému. Tento fakt může být rozhodující z hlediska pracovního prostředí.