KONEX-Nimmrichter

Naše práce Vám přináší energii

78701 ŠUMPERK-Příčná 22

PODVĚSNÝ DOPRAVNÍK UNICON-K

podvěsný dopravník s nosnou lištou pro kusové zboží a vynikající schopností zatáčení

 

unicon_k_3[1]unicon_k_4[1]unicon_k_6[1]

 

 

 

 


unicon_k_1[1]

 

UNICON-K je dopravník s nosnou gumovou lištou opatřenou po 0,5m (nebo dle potřeby) otvory pro závěsy.

Jeden plynulý pás, který prochází ostrými zatáčkami od nakládky po vykládku, pás je opatřen prokovenými otvory do kterých je možno vložit nebo natrvalo upevnit závěs pro kusovou dopravu výrobků.

Základními přednostmi dopravníku UNICON-K je snadná montáž, plynule řiditelná rychlost a tichý chod.

 

 

VÝHODY DOPRAVNÍKU UNICON-K

♦1. Je schopen překonat velké výškové rozdíly v omezených prostorách.

Pás je schopen vypořádat se se strmými stoupáními.

♦2. Uzavřená smyčka.

Schopností zatáčet pás umožňuje realizovat komplikovanou dopravu v uzavřené smyčce. UNICON-K může byt instalován často ve stávajících budovách a na stávající technologii.

♦3. Provoz s libovolným počtem stanic.

Bez ohledu na pracovní místa je možno pracovní i vratnou větev využít jak na nakládku tak na vykládku zboží.

♦4. Volba směru.

Pás může odcházet a vracet se v různých směrech ať je zatížený nebo prázdný.

♦5. Jednoduché zavěšení.

Pás je veden mezi svislými vodícími a rohovými podpěrnými kladkami.

♦6. Minimální prostorové požadavky.

Pás překonává překážky a úzké průchody, volbou vratné větve vedle nebo pod tažnou větví lze vyhovět zvýšeným nárokům na místo.

♦7. Překonání stoupání až do 35°.

V závislosti na vlastnostech dopravovaného materiálu může dopravník UNICON-K překonat stoupání až do 35°

♦8. Možnost použití více pohonů.

Více poháněcích jednotek, které snižují napnutí pásu, lze osadit v kterékoliv zatáčce pásu, kde opásání pásu je minimálně 90°.

♦9. Překoná 180° zatáčky s rádiusem menším než 0,5 metru

Ocelokordové lano má profil klínového řemene a vždy stejný rádius v zatáčkách. Celá nosná část dopravníku, zatížená dopravovanými výrobky, je měkká a pružná.

♦10. Možnost nakládky i vykládky ve více místech.

Pás může být opatřen nakládacími a vykládacími místy a to kdekoli po jeho trase.

♦11. Plynulé zatěžování a zrychlování materiálu.

Pás provedený z elastického materiálu absorbuje rázy nakládaného materiálu, což znamená plynulé zrychlení materiálu dokonce i při velké přepravní rychlosti pásu.

Pasové dopravníky UNICON-K jsou dopravníky s elastickým nosným pásem. Ocelové zesílení je zavulkanizováno do profilů pásu. Tyto profily jsou vedeny rohovými a svislými podpěrnými kladkami .Ocelokord absorbuje veškeré namáhání tahem od pohonného systému dopravníku. Pás dopravníku je veden kladkami s profilem nosného pásu a je tedy možno bez potíží realizovat zatáčky až o 180°.

 

PODVĚSNÝ DOPRAVNÍK UNICON-K

Přepravní množství : 0 – 300 ks/min

Rychlost pásu : 0 – 3 m/sec

Min. rádius zatáčky : 500 mm

Max. hmotnosnost jednoho závěsu : 25 Kg (možno zvýšit po úpravě

 

Nakládání – Nakládací místa mohou být zvolena kdekoli po celé délce dopravníku. Pružná část, nesoucí zátěž od materiálu, absorbuje rázy nakládaného materiálu.

Vykládání – Pás může být vyprázdněn v kterémkoli místě po celé délce dopravníku. Pružnost pásu umožňuje velmi účinné vykládání materiálu.

Zatáčky/Pohon – Pás překonává příkré zatáčky s pomocí jednoduchých vodících kol, která mohou být vybavena středními poháněcími jednotkami v každém rohu nebo zatáčce, kde úhel opásání je alespoň 90°.

PŘÍSPĚVEK KE ZLEPŠENÍ VÝKONNOSTI TECHNOLOGIE.

UNICON-K těží ze své schopnosti řešit několik problémů najednou. Pružnost UNICON-K dokazuje jeho převahu v situacích, kde ostatní dopravníky vyžadují zvláštní vybavení.

Například: úkolem může být nainstalovat dopravník bez komplikovaného předělávání trasy, snížení hlučnosti a doprava materiálů v komplikované trase po stávající technologii – a to vše ve stejnou dobu. Seznam problémů, které může UNICON-K řešit současně je dlouhý.

Snadná a pružná instalace ve stávajících budovách

Instalace dopravníku UNICON-K je snadná. Mohou být použity stávající konstrukce a budovy .Pás je veden okolo překážek s neomezeným počtem 90° natočení.

Každý roh představuje úsporu Je vždycky levnější táhnout pás UNICON-K okol rohů než stavět zvedací zařízení pro svislou manipulaci jak jsou tyto potřebné u konvenčních systémů.

Nízká hodnota hlučnosti.

Vzhledem k tomu, že nosná část dopravníku je zpevněný gumový profil, který je veden na kladkách nedochází nikde ke styku kovových částí. Závěsná místa jsou provedena taktéž v gumovém profilu ať už je závěs proveden jako jednoduchý nebo dvojitý. Výsledkem tohoto řešení je extrémně nízká hlučnost celého dopravního systému. Tento fakt může může být rozhodující z hlediska pracovního prostředí.