KONEX-Nimmrichter

Naše práce Vám přináší energii

78701 ŠUMPERK-Příčná 22

U hlubinných zásobníků ať už jsou plněny z vagonů a nebo z venkovní skládky buldozerem je třeba ošetřit stav kdy je ze zásobníku vyhrnut veškerý materiál a vyhrnovací spára je prázdná. Vzniká tak situace kdy při vyskla dňování vagonů a to především a nebo při plnění zásobníku buldozerem dojde k výpadu uhlí přes spáru až do prostoru obsluhy hlubinného zásobníku. Aby k tomuto nedocházelo je třeba spáru uzavřít v době kdy není uhlí vyhrnováno ze spáry propelerem. Není to stav, který platí jen pro zásobníky uhlí ale i pro vyskladňování ostatních sypkých hmot ze štěrbinových zásobníků na pásový transportér, koks, granulovaná struska, fosfát, sklářský písek, vápenec apod.

Pro řešení tohoto problému dodává naše firma uzavírání spáry ovládané vyhrnovacím vozem. Jedná se o systém deskových uzávěrů, které jsou ovládány pohybem vyhrnovacího vozu. Otvírací čep uzávěru najíždí na rampu, která je součástí vyhrnovacího vozu uzávěr otevírá v těsné blízkosti propelleru. Po projetí vozu jsou uzávěry za propellerem stejnou kulisou zavřeny.

Celé zařízení je provedeno z cca jednometrových dílů a je tak možno osadit spáru libovolné délky. Zařízení je provedeno z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Provedení lze přizpůsobit na libovolné provedení hlubinného zásobnílu s volnou boční stěnou.

 

bra_hlub[1]

celkový pohled na instalované uzávěry


 

 

bran_podh[1]

detail uzávěru

Jednotlivé sekce uzávěrů jsou svařence z L a I profilů. Ve spodní části pohyblivé části je přivařen ocelový plech, který uzavírá spáru. Pohyblivá část je vedena ve vodících sloupcích kladkami pro snadnější pohyb. Celý uzávěr je zvedán rampou na vyhrnovacím voze. Zvedací čep je nastavitelný pro přesné nastavení zavírání na stůl hlubinného zásobníku. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním, možno však i nátěr. V případě potřeby je možno vyměnit jednotlivý díl celého uzávěru spáry


 

branka[1]

                       uchycení k zásobníku

Celá konstrukce zavírání spáry je přichycena ke stavební části hlubinného zásobníku. Základním nosným prvkem jsou vodící sloupky. Dále je konstrukce přichycena pomocí vzpěr a doplněna prachovou zábranou.

 


 

plan[1]

Pro konkrétní požadavek zákazníka je zpracována projektová dokumentace, se kterou je zákazník seznámen a v dalším kroku je zhotovena vyrobní dokumentace konkrétního řešení.

Pro doplňující informace Nás prosím kontaktujte nebo zašlete Vaši poptávku elektronicky.

KONEX Šumperk, Česká republika
telefon: +420 583 212 050
fax: +420 583 212 050
mob: +420 608 121 041
e-mail: konex@nimmrichter.cz
www.nimmrichter.cz