KONEX-Nimmrichter

Naše práce Vám přináší energii

78701 ŠUMPERK-Příčná 22

            Vozy se vyrábějí o výkonech od 100 t/hod do 1500 t/hod. Průměr propeleru je odvislý od požadovaného výkonu a propelery jsou jsou prováděny v základní řadě 1800, 2320, 2500, 4000 mm.

Mimo tyto údaje je možno dodávat vozy i s jinými jmenovitými výkony a různými průměry propelerů. Rozměry upínací hlavy a rozteče upevňovacích šroubů propelerů jsou shodné s dosud užívanými na stávajících vozech.

pehled

 


ZÁKLADNÍ ČÁSTI VYHRNOVACÍHO VOZU.


 

 

PODVOZEK:

Rám podvozku je tvořen U profilem č.30 a je uložen na dvou pojezdových osách. Každá osa má samostatnýpohon o příkonu 1,1kW pro pojezdovou rychlost 1,75m/min při napájecí frekvenci 50Hz. Tuto rychlost lzeměnit frekv.měničem od 0,35m/min.do 3,15m/min. Pojezdové osy jsou uloženy na valivých uzavřenýchložiskách s trvanlivostní tukovou náplní. Aby nedocházelo k posouvání vozu při vyhrnování na místě je elmotor opatřen elmag. brzdou. Převodová část je plně zakrytována. Rám podvozku slouží pro uložení převodovkys elektropohonem. K rámu jsou připevněny výsypky materiálu na pás. Rám je opatřen dvousložkovým nátěrem2x40 mikronů, každá vrstva jinou barvou, nebo žárově zinkován.

podvozek

VYHRNOVACÍ ČÁST:

Vyhrnovací část je tvořena kuželočelní převodovkou pevně spojenou s elektromotorem s přídavným chlazením. Výkon je volen dle průměru vyhrnovacího kola elmotoru byl zvolen vyšší z důvodu možnosti pracovat při nízkých frekvencích. Otáčky elmotoru jsou řízeny pomocí frekv.měniče, takže rozběh motoru je pružný a nevyžaduje spojku, přesto mezi motorem a převodovkou je vložena teflonová spojka současně jako vyrovnávací člen nesouososti. Na převodové skříni je vyrovnávací člen, který současně zachycuje axiální tlaky od propeleru, aby nebyly přenášeny na převodovku. Na hřídel nádstavce je pomocí šroubů upevněn propeler s vyměnitelnými vyhrnovacími rameny. Propeler průměru 2500mm je svařenec a dimensován na potřebné tlaky, které vznikají při vyhrnování.

propel

VÝSYPKA:

Výsypka do které je materiál vyhrnován bude provedena tak, aby nedocházelo k sypání materiálu mimo zařízení technologickými netěsnostmi. Všechny přepady materiálu jsou provedeny gravitačně, Vůz není vybaven zařízením na snížení prašnosti, předpokládá se, že prašnost je řešena pro celou technologii jako celku. Otěrové plochy budou vyloženy antiabrazivním materiálem.

vysyp

ELEKTRICKÁ INSTALACE:

Elektroinstalace na voze je navržena v těsném provedení s ochranou proti vniknutí vody a prachu.Protokol o prostředí z hlediska konstrukce elektroinstalace dodá investor před započetím prací. .Elektroinstalace je provedena tak, že ovládací prvky pro ruční ovládání sjou umístěny na rozvaděči a slouží pro případ ručního ovládání a nebo pro nutné ovládání při opravách. Rozvaděč s elektrickou výzbrojí je umístěn na vyhrnovacím voze. Ovládání vozu je řešeno jako automatické s možností ručního ovládání v případě potřeby mimořádných okolností. Přívod energie k vyhrnovacímu vozu jakož i uložení ovládacích kabelů je provedeno pomocí energetického řetězu uloženého na stropu zásobníku. Eneregetický řetěz je uložen v Al vodícím žlabu. Vůz bude mít 1ks frekv. měniče pro vyhrnování a 1ks společného frekv.měnič pro pojezd.

Pro řízení chodu vyhrnovacího vozu je použit progarmovatelný automat Simatic od firmy Siemens. Automat je umístěn v rozvaděči vozu a s nadřazeným systémem je spojen komunikační linkou. Softwaerově je vůz ošetřen tak, že je schopen samostatného chodu s přístupem z nadřazeného systému. Pro spouštění, servis a pro případný ruční chod je na rozvaděči umístěn operátorský panel. Při chodu vozu z nadřazeného systému jsou na panelu zobrazeny nastavené hodnoty výkonu.

Pro doplňující informace Nás prosím kontaktujte nebo zašlete Vaši poptávku elektronicky.

KONEX Šumperk, Česká republika