KONEX-Nimmrichter

Naše práce Vám přináší energii

78701 ŠUMPERK-Příčná 22

Kolové vozy jsou určeny pro mezioperační dopravu na krátké vzdálenosti. Jsou využívány ve vnitřním prostředí. Vůz je provozován bez vnějšího připojení na energii. Poháněn je ze sady trakčních akumulátorů. Na hnací nápravě jsou osazeny dva elektromotory. Rozjezdy, zastavování, brždění a další funkce pohonu jsou řízeny softwaerově z regulátorů u každého motoru samostatně. Vůz je řízen přední nápravou na centrálním čepu.

Obsluha řídí vůz pomocí bezdrátového dálkového ovládání    a nebo jezdí z bodu A do bodu B a zpět po předem stanovené trase. Do konečné stanice je vůz poslán obsluhou.

Další variantou provozování je jízda po trase vytvořené vodičem v podlaze. Poloha vodiče je snímána antenou a vůj je tak automaticky řízen na předem stanovené dráze.

vyrez1vůz s nákladem 23 t

 

 

vyrez2 pohled na konstrukci vozu po odkrytování

 

obr1      hnaná náprava

 

 

radar     bezpečnostní radar